C.A.E.G.

19.05.2019 – Musel-Triathlon 2019 in Grevenmacher – MERCI! (N°1)

Heimat wëllen mir dem Comité, an all de Memberen & Hellefer vun gëschter MERCI soen fir hir Ennerstetzung!
Ouni iech wier et net méiglich gewiest, den Musel-Triathlon ze organiséiren.
Sportlech Gréiss,
Catherine & Josiane