C.A.E.G.

LASEL – Relais Orange

5 Athleten vum CAEG hun haut dozou beigedroen dass de Lycée de Garçons de Luxembourg bei den Meedercher an de Sportlycée bei den Jongen de Relais Orange gewonnen hun.

Lycée de Garçons de Luxembourg
BLATT Ella (CAEG)
MARXEN Mara (CAEG)
MENDES DA COSTA Delphine
MERSCH Cathy
METZLER Emma (CAEG)
WENSVEEN GROU Kiara
 

Sportlycée:

DAMIT Lex
FRIEDEN Marc (CAEG)
FRIEDEN Pol (CAEG)
JOUANNEAU Nahom
THULL Tim
WARNIER Eric

 

http://www.lasel.lu/cal/cal1718t1/resul_ATH_REL.pdf