C.A.E.G.

Daily Archives

3. November 2017

  • Fakel-Laf

    Beim Fakel-Laf sinn 12 Athleten vum CAEG un de Start gangen. Bei den Damen stongen mam Sophie Klopp-Sowa an mam Tania Harpes gleich 2 Athletinnen vum Club um Podium an bei den Hären ass den Niall Foley op déi gudd 6 Platz gelaf.

    Beim Kannerlaf iwwer 1 km ass den David Ribarits den 3 bei de […]

download links keeps rx meds online