C.A.E.G.
3

Geeschterlaf um Herschesfeld

Beim Geeschterlaf um Herschesfeld ass de Marc Goergen iwwer déi 10km den 36. ginn indes den Tim Goergen bei der Course iwwer 4 km den 26. ginn ass.

10 km

  1. Goergen Marc – 00:43:41

4 km

  1. Goergen Tim – 00:22:12

https://www.chiplauf.de/de/events/2-geeschterlaf-um-herschesfeld-2017/results

download links keeps rx meds online